Om QTI – introduktion til teori og baggrund

QTI er et spørgeskema bestående af 32 spørgsmål om klasseledelse. Spørgeskemaet belyser lærens undervisning i en konkret klasse. Spørgeskemaet skal besvares af både læreren selv og af eleverne i klassen. QTI kan skal bruges som et redskab for lærere til at få indsigt i deres egen undervisning.

QTI er en forkortelse for Questionnaire on Teacher Interaction. Som navnet indikerer har QTI fokus på klasseledelse og dermed lærerens interaktion med klassen.

For Undervisningsministeriet har Pluss og LSP, Aalborg Universitet testet tre metoder til pædagogisk ledelsesfeedback: Udviklingssamtaler, aktionslæring og feedbacksamtaler baseret på QTI-data. Testen er gennemført blandt ledere og lærere fra 42 ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

Evalueringen viser entydigt, at ledere med fordel kan træne deres kompetencer ift. udviklingssamtaler, og at samtalerne har størst effekt, når de bygger på et solidt datagrundlag om lærernes undervisning. Med værktøjet QTI kan skolerne effektivt og tillidsvækkende skabe et solidt datagrundlag forud for den enkelte udviklingssamtale. Den pædagogiske leder kan kvalificere sig gennem Pluss og Dorte Ågårds certificering i brug af QTI og derigennem skabe indsigter i lærernes praksis inden for klasseledelse.

Konceptet QTI - dialog om klasseledelse bygger på den viden og erfaring, som Pluss og LSP har udviklet i projektet for Undervisningsministeriet

QTI er udviklet på Utrecht Universitet i Holland af klasseledelsesforskere under ledelse af professor Theo Wubbels. Her har man gennem 30 år gennemført empirisk forskning og udviklet en teoretisk forståelse af klasseledelse med fokus på, hvad man kan sige om sammenhængen mellem elevernes motivation og faglige udbytte. 

Udgangspunktet er Styring-kontakt-modellen, der belyser klasseledelse som interaktion mellem lærer og elever. Modellen er udspillet på baggrund af to dimensioner; styring og kontakt. Kombinationen af disse to grundlæggende dimensioner udgør et ”landskab” over forskellige facetter, der indgår i lærernes interaktion med eleverne. De otte facetter (oktanter) fremgår af følgende model:

Kom i gang med QTI

Få ny indsigt i dit samspil med eleverne med QTI, og stå på 30 års forskning, når du vil styrke din klasseledelse.