Holdet bag QTI.DK

De tre partnere bag QTI i Danmark

QTI.dk er udviklet i et samarbejde mellem:

  • Seniorforsker Dorte Ågård. 
  • Konsulentvirksomheden Pluss Leadership.
  • It-virksomheden 56North.

Vi bygger videre på Undervisningsministeriets udviklingsprojekt ”Pædagogisk ledelse og feedbackdesign” 2016-17, hvor en dansk QTI-version er blevet udviklet og afprøvet som feedbackredskab.

QTI.dk er udviklet i samarbejde med professor Theo Wubbels fra Utrecht Universitet. Han har godkendt validiteten i spørgeskemaet og feedbackproceduren. Theo Wubbles er konsulent for QTI.dk. 

Dorte Ågård, ph.d., seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi. I relation til QTI.dk har Dorte ansvaret for det forskningsmæssige grundlag. Dorte har siden 2011 arbejdet med teorien og spørgeskemaet til en dansk udgave af QTI i samarbejde med professor Theo Wubbels. 

Dorte Ågård var initiativtager til og projektleder for Region Midtjyllands ROK-projekt (Relationskompetence og Klasseledelse) 2014-2015, som gjorde de første erfaringer med QTI i Danmark. Siden har hun arbejdet med QTI i en række udviklings- og forskningsprojekter i forbindelse med klasseledelse, primært i ungdomsuddannelserne. Hun har beskrevet det teoretiske grundlag i sin bog ”Klasseledelse i ungdomsuddannelserne” fra 2016 og desuden bl.a. udgivet ”Motivation” (2015) og ”Motiverende relationer” (2014). Se hendes aktuelle forskerposition på Aalborg Universitet og hendes kontaktoplysninger HER

Pluss: Stefan Brendstrup, ph.d. og partner. Stefan er i Pluss ansvarlig for analyse og evaluering. I relation til QTI.dk skal Stefan sikre, at den datamæssige og praktiske side af QTI.dk fungerer. Stefan står også for at gennemføre statistiske tests af de indsamlede QTI-data og for at sikre validiteten af QTI-spørgeskemaet.

Stefan deltog aktivt i udviklingen af QTI til danske ungdomsuddannelser, da QTI i efteråret 2016 og foråret 2017 blev testet på 13 skoler med deltagelse af flere end 3000 elever og 65 lærere. I den forbindelse var Stefan på Utrecht Universitet for at lære af de hollandske erfaringer med dataindsamling og datahåndtering. Sammen med 56 North har Stefan udviklet det smidige procesforløb fra, at en uddannelsesinstitution køber licens, til der foreligger en QTI-rapport. QTI.dk er i dag langt mere brugervenligt end systemerne i Holland. Se Stefans kontaktoplysninger HER

56North: Mikkel Freltoft Krogsholm indehaver.

Kom i gang med QTI

Få ny indsigt i dit samspil med eleverne med QTI, og stå på 30 års forskning, når du vil styrke din klasseledelse.