Introkursus til QTI

Introduktionskursus om klasseledelse og QTI

Har I planer om at arbejde med klasseledelse næste skoleår? Så kom og hør om mulighederne i at bruge spørgeskemaet QTI som grundlag for dialogen med lærerne om deres klasseledelse. Vi holder to intro-eftermiddage, en i Aarhus og en i København.

På denne tretimers introduktion præsenterer vi QTI-redskabet og den klasseledelsesteori, som det bygger på – Styring-kontakt-modellen. Desuden præsenterer vi en velafprøvet tilgang til, hvordan man giver feedback og dialog, og vi introducerer kort til, hvilke konkrete initiativer, man kan tage i brug for at udvikle klasseledelsen på skolen.

Kurset giver også mulighed for spørgsmål og diskussion om, hvordan man bedst kommer i gang med QTI.

Intro-kurset i Aarhus: 15. januar

Intro-kurset i København: 9. marts

Intro-kurset koster 475 kr. pr. deltager

Spørgsmål stilles til Ole Bisleth, mail ob@pluss.dk eller telefon 51527192.

Kom i gang med QTI

Få ny indsigt i samspillet med eleverne med QTI, og stå på 30 års forskning, når du vil styrke din klasseledelse.