QTI bygger på en teoretisk forståelse af klasseledelse, hvor elevernes motivation og faglige udbytte er et væsentligt element. QTI er udviklet i Holland på Utrecht Universitet af klasseledelsesforskere under ledelse af professor Theo Wubbels. I har nu mulighed for at bruge QTI i praksis på jeres uddannelsesinstitution. 

Erfaringer fra brugerne

“QTI har vist sig at være det redskab, jeg manglede til den del af MUS-samtalen, som handler om lærerens undervisningspraksis. Med en QTI måling liggende foran sig er det nemmere og mere ligetil at spørge til denne vigtige del af lærerens arbejde. Det er med til at skabe meningsfulde og udviklende samtaler om lærerens undervisningspraksis”

"QTI er et brugbart og interessant redskab til at udvikle sin lærerpraksis og sin lærerpersonlighed. Den lærerprofil, man får ud af at lade sine elever besvare QTI-spørgsmålene, er en tydelig indikation på, hvordan de oplever en som lærer. Sådan kan QTI bidrage til selvrefleksion med den udvikling, der følger heraf.”

”QTI er et velegnet redskab at inddrage på ledelsesniveau, fx i forbindelse med MUS. En QTI-profil og det bagvedliggende QTI-spørgeskema er et virkelig godt udgangspunkt for en samtale med nærmeste leder - når samtalen har det pædagogiske udviklingsarbejde for øje. Jeg har oplevet, hvordan en samtale om min QTI-profil i en bestemt klasse har bidraget med nye, interessante og relevante vinkler på min daglige praksis som gymnasielærer."

“QTI har vist sig at være det redskab, jeg manglede til den del af MUS-samtalen, som handler om lærerens undervisningspraksis. Med en QTI måling liggende foran sig er det nemmere og mere ligetil at spørge til denne vigtige del af lærerens arbejde. Det er med til at skabe meningsfulde og udviklende samtaler om lærerens undervisningspraksis”

"QTI er et brugbart og interessant redskab til at udvikle sin lærerpraksis og sin lærerpersonlighed. Den lærerprofil, man får ud af at lade sine elever besvare QTI-spørgsmålene, er en tydelig indikation på, hvordan de oplever en som lærer. Sådan kan QTI bidrage til selvrefleksion med den udvikling, der følger heraf.”

”QTI er et velegnet redskab at inddrage på ledelsesniveau, fx i forbindelse med MUS. En QTI-profil og det bagvedliggende QTI-spørgeskema er et virkelig godt udgangspunkt for en samtale med nærmeste leder - når samtalen har det pædagogiske udviklingsarbejde for øje. Jeg har oplevet, hvordan en samtale om min QTI-profil i en bestemt klasse har bidraget med nye, interessante og relevante vinkler på min daglige praksis som gymnasielærer."

Kom i gang med QTI

Få ny indsigt i dit samspil med eleverne med QTI, og stå på 30 års forskning, når du vil styrke din klasseledelse.